kinfolkyarn:

One down, one to go!
.
.
#handknitsocks #handknits #addictedtosockknitting #jecksocks #handdyedyarn #overdyeing #knitting